Truy cập 163107
Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
26
Số căn:
424
Quy mô:
10.481 m2
Mật độ xây dựng:
33%
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:2 Số tầng:26
Quy mô:10.481 m2 Mật độ xây dựng:33%
Số căn hộ:424 Ngày hoàn thành:2025
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:2
Số tầng:26
Quy mô:10.481 m2
Mật độ xây dựng:33%
Số căn hộ:424
Ngày hoàn thành:2025
PHONG KIMSALAND
  • PHONG KIMSALAND
  • 0969263822