Truy cập 160412
Trạng thái:
Đã Có Sổ Hồng/ Hợp Đồng
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
Số căn:
1115
Quy mô:
270.785 m²
Mật độ xây dựng:
53,3%
Công Ty CP Địa Ốc Chợ Lớn, Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Công ích Nhà Bè Và Công Ty CP Phát Triển Nhà Bắc Trung Nam Công Ty CP Địa Ốc Chợ Lớn, Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Công ích Nhà Bè Và Công Ty CP Phát Triển Nhà Bắc Trung Nam
Loại: Đất nền Trạng thái:Đã Có Sổ Hồng/ Hợp Đồng
Số Block: Số tầng:
Quy mô:270.785 m² Mật độ xây dựng:53,3%
Số căn hộ:1115 Ngày hoàn thành:
Công Ty CP Địa Ốc Chợ Lớn, Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Công ích Nhà Bè Và Công Ty CP Phát Triển Nhà Bắc Trung Nam Công Ty CP Địa Ốc Chợ Lớn, Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Công ích Nhà Bè Và Công Ty CP Phát Triển Nhà Bắc Trung Nam
Loại: Đất nền
Trạng thái:Đã Có Sổ Hồng/ Hợp Đồng
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:270.785 m²
Mật độ xây dựng:53,3%
Số căn hộ:1115
Ngày hoàn thành: