Truy cập 171457
Trạng thái:
Đã có Sổ
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
Số căn:
Quy mô:
120
Mật độ xây dựng:
75%
Công Ty CP Địa Ốc Chợ Lớn, Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Công ích Nhà Bè Và Công Ty CP Phát Triển Nhà Bắc Trung Nam Công Ty CP Địa Ốc Chợ Lớn, Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Công ích Nhà Bè Và Công Ty CP Phát Triển Nhà Bắc Trung Nam
Loại: Đất nền Trạng thái:Đã có Sổ
Số Block: Số tầng:
Quy mô:120 Mật độ xây dựng:75%
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:
Công Ty CP Địa Ốc Chợ Lớn, Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Công ích Nhà Bè Và Công Ty CP Phát Triển Nhà Bắc Trung Nam Công Ty CP Địa Ốc Chợ Lớn, Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Công ích Nhà Bè Và Công Ty CP Phát Triển Nhà Bắc Trung Nam
Loại: Đất nền
Trạng thái:Đã có Sổ
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:120
Mật độ xây dựng:75%
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành: