Truy cập 163097
Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
4
Số tầng:
3
Số căn:
43
Quy mô:
1.5 ha
Mật độ xây dựng:
75%
Loại: Biệt thự Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:4 Số tầng:3
Quy mô:1.5 ha Mật độ xây dựng:75%
Số căn hộ:43 Ngày hoàn thành:Quý IV/2023
Loại: Biệt thự
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:4
Số tầng:3
Quy mô:1.5 ha
Mật độ xây dựng:75%
Số căn hộ:43
Ngày hoàn thành:Quý IV/2023