Truy cập 163108
Trạng thái:
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
Số căn:
Quy mô:
30ha
Mật độ xây dựng:
43%
CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY TNHH TÂN HAI THÀNH CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY TNHH TÂN HAI THÀNH
Loại: Đất nền Trạng thái:
Số Block: Số tầng:
Quy mô:30ha Mật độ xây dựng:43%
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:
CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY TNHH TÂN HAI THÀNH CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY TNHH TÂN HAI THÀNH
Loại: Đất nền
Trạng thái:
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:30ha
Mật độ xây dựng:43%
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành: